TIP-OFFS ANONYMOUS HOTLINE

Report any unethical behaviour or gender-based intimidation and violence

Free call: 0800 022 007
Free fax: 0800 00 77 88

Minerals Council South Africa

General enquiries:

Telephone:
+27 11 498 7100
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Address:

Rosebank Towers,
19 Biermann Ave,
Rosebank,
Johannesburg, 2196


Media enquires

For all media queries contact:

Allan Seccombe
Head Communications
Tel: 064 650 4636  
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

New membership enquiries

Jenny Mohammed
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TIP-OFFS ANONYMOUS HOTLINE

Report any unethical behaviour or gender-based intimidation and violence

Free call
0800 022 007

Email
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Free fax
0800 00 77 88

Compensation enquiries

The Minerals Council does not administer or payout any benefit or compensation to anyone for any reason.

For such enquiries, please contact the call center: 080 1000 240


Izinzuzo noma Izinxephese ezimayelanana nesimayini

I Minerals Council ayiphathi kanti futhi ayikhokhi noma yiziphi izinzuzo kanye nezinxephezelo kunoma ubani nganoma yisiphi isizathu.

Uma udinga inqazelo noma unemibuzo mayelana nezinzuzo noma izinxephezelo sicela uthinte isikhungo sezingcingo esilandelayo: 080 1000 240


Inkonzo okanye imbuyekezo ezinxulumene nemigodi

I Minerals Council ayilawuli okanye ihlawule naziphi na inkonzo okanye imbuyekezo kuye nabani na ngaso nasiphi na isizathu.

Ukuba ufuna inkcazelo okanye imibuzo elolu hlobo nceda qhakamshelana neziko lemibuzo elilandelayo: 080 1000 240


Melemo kapa matšeliso amanang le merafo

Minirals Council ha e tsamaise kapa ho lefa melemo leha e le efe kapa matšeliso ho mang kapa mang ka lebaka leha e le lefe.

Mabapi le lipotso tse joalo ka kopo, ikopanye le setsi sa mehala se latelang: 080 1000 240


Diungwelwa kgotsa dituelo tse di golaganang le Moepo

Minerals Council ga e duele kgotsa go ntsha madi a dikuno mo go mang kapa mang , gosa kgathalesege ka mabaka.

Go fitlhela tshedimosetso ka botlalo, leletsa dinomoro tse: 080 1000 240